marți, 14 iulie 2009

Cap Kaliakra


-->
La Kaliakra îţi vine cheful să zbori.


duminică, 12 iulie 2009

Casa de Piatră Udrişte Năsturel de la Herăşti


-->
-->
…dar mai întîi Biserica cu hramul "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril", ridicată la 1644 de Elena Matei Basarab şi fratele său, cărturarul Udrişte Năsturel Herăscu.


Comana

Comana, judeţul Giurgiu, situată în Delta Neajlovului.
Mănăstirea Comana, cu hramul “Sf. Ierarh Nicolae”, a fost ctitorită de Vlad Ţepeş în 1461 şi reclădită de Radu Şerban la sfîrşitul secolului al XV-lea.
Rezervaţia Comana, formată din trei păduri (Călugăreni-Fântânele, Oloaga-Grădinari şi Padina Tătarului), acoperă aproximativ 500 de hectare. Speciile protejate în această rezervaţie naturală: lăcrămioarele, ghimpele şi bujorul de pădure.

Mănăstirea Comana